Kurs MS Excel

Wakacyjny kurs MS Excel na poziomie zaawansowanym

Fundacja UMCS (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej) zaprasza do udziału w wakacyjnych kursach komputerowych.

Szkolenie adresowane jest do osób stosujących w swojej pracy arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, które chcą pogłębić i wzbogacić wiedzę oraz umiejętności korzystania z zaawansowanych funkcji programu, a w szczególności poznać możliwości zastosowania tego narzędzia do budowy modeli obliczeniowych wspomagających analizę danych biznesowych w zarządzaniu, analizie finansowej, controllingu, planowaniu, itp.

Podczas zajęć słuchacze poznają techniki tworzenia oraz przykłady użytecznych w praktyce modeli obliczeniowych, a także nabędą praktyczne umiejętności swobodnego posługiwania się zaawansowanymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.

Zajęcia mają postać praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem komputera i prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem analizy zastosowań i gotowych szablonów.

Program kursu

1. Zaawansowane funkcje i możliwości EXCEL’a:

 • Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.
 • Formatowanie warunkowe. Usuwanie duplikatów.
 • Tworzenie własnych formatów, ukrywanie wartości nieistotnych lub poufnych.
 • Definiowanie i używanie nazw zakresów. Śledzenie zależności formuł.
 • Ustawianie powiązań pomiędzy skoroszytami, konsolidowanie danych.
 • Budowanie formuł złożonych, funkcje zagnieżdżone, funkcje decyzyjne – warunkowe wykonywanie obliczeń, funkcje wyszukiwania i adresu.
 • Funkcje finansowe (NPV, IRR, PV, FV, IPMT, PPMT i in.), statystyczne, matematyczne, daty i czasu, tekstowe.
 • Praktyczne stosowanie funkcji tablicowych.
 • Arkusz jako baza danych: sortowanie i selekcja rekordów, autofiltr i filtr zaawansowany, sumy pośrednie, statystyczna analiza danych.
 • Raporty tabel i wykresów przestawnych (dodawanie pól obliczeniowych, grupowanie danych, filtry w tabeli przestawnej).
 • Tworzenie formularzy użytkownika i okien dialogowych z użyciem formantów (listy, pola combi, pola wyboru, grupy opcji).
 • Praca z wieloma arkuszami, ochrona danych.
 • Tworzenie scenariuszy.
 • Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych – Szukaj Wyniku i dodatek Solver.
 • Importowanie danych i przetwarzanie danych ze źródeł zewnętrznych (pliki tekstowe, bazy danych, strony WWW, itd).
 • Praca z dodatkiem Analiza Danych – statystyki opisowe, regresja, obliczanie średniej ruchomej.
 • Automatyzacja zadań przy użyciu makr – makropolecenia nagrywane, wymiana danych między VBA a skoroszytem, deklarowanie zmiennych i ich zasięg, pętle, dialog z użytkownikiem (okna komunikatów, okna dialogowe, formularze), przypisywanie makra do przycisków i poleceń menu, tworzenie funkcji użytkownika.
 • Tworzenie inteligentnych aplikacji stosując formularze Visual Basic.

2. Przykładowe modele budowane w arkuszu z zakresu obliczeń ekonomicznych:

 • Analiza progu rentowności.
 • Budowa modelu planu finansowego.
 • Analiza szeregów czasowych – dodawanie linii trendu, obliczanie średnich ruchomych, usuwanie wahań sezonowych, prognozowanie.
 • Modele ekonometryczne – narzędzia „regresja” i „korelacja”.
 • Wartość pieniądza w czasie – obliczenia wykorzystujące funkcje finansowe.
 • Plan spłaty kredytu, lokaty.
 • Rachunek inwestycyjny.
 • Optymalizacja decyzji w modelu zarządzania: struktura asortymentowa produkcji, wielkość partii, minimalizacja kosztów transportu, zagadnienie „diety”.
 • Płace pracowników.
 • Zużycie majątku trwałego, obrót materiałowy.
 • Kalkulacja kosztów produkcji.
 • Sprawozdania finansowe, analiza wskaźników.

Czas trwania

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć

Data i miejsce

 4.08.2014 – 3.09.2014 (poniedziałki, środy), godz. 16.30-19.30, UMCS, Lublin

Kontakt z organizatorem

Fundacja UMCS
ul. Radziszewskiego 11, parter, pokój 7
20-036 Lublin
tel.081 537 58 17
e-mail: fundacja@umcs.lublin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × five =

*